logo

Fjøs, Arendal
Farsund kjøpesenter. Lerk spilekledning
Farsund kjøpesenter. Lerk spilekledning
Produksjon og montasje av fasadekasetter og beslag
Leveranse av komplett isolert stålbygg: Lillesand
Montasje fasadeelementer: Sørlandssenteret
Montasje fasadeelementer: Sørlandssenteret
Komplett hytte. Mandal
Paroc montasje med beslag. Lyngdal
Fasadeplater og beslag. Sørlandsparken
Komplett bygg levert Sørlandsparken
Komplett stålleveranse. Verktøymaker. Lillesand
Komplett stålleveranse. Verktøymaker. Lillesand
Komplett stålleveranse. Verktøymaker. Lillesand
Etterisolere betongvegger med Paroc veggelementer. Returkraft. Kristiansand
Etterisolere betongvegger med Paroc veggelementer. Returkraft. Kristiansand
Etterisolere betongvegger med Paroc veggelementer. Returkraft. Kristiansand
Komplett stålarbeider med tak/vegger og beslag ute og inne. Holum Flerbrukshall.
Komplett stålarbeider med tak/vegger og beslag ute og inne. Holum Flerbrukshall.
Komplett stålarbeider med tak/vegger og beslag ute og inne. Holum Flerbrukshall.
Komplett stålarbeider med tak/vegger og beslag ute og inne. Holum Flerbrukshall.
Komplett stålarbeider med tak/vegger og beslag ute og inne. Holum Flerbrukshall.
Fasadefornying - etterisolering: Fasadeelementer/beslag. Trondheim
En fasade. Nesten ferdig
Fasadefornying - etterisolering: Blakstad. Froland
Fasadefornying - etterisolering: Blakstad. Froland
Fasadekledning/beslag. UiA Mecatronics - Inovation Lab. Campus Grimstad
Fasadekledning/beslag. UiA Mecatronics - Inovation Lab. Campus Grimstad
Fasadekledning/beslag. UiA Mecatronics - Inovation Lab. Campus Grimstad
Bluebox. Leveranse og montasje av fasadeelementer og beslag.
Tveit flerbrukshall. Montasje limtre
Tveit flerbrukshall. Montasje limtre
Grimstad bibliotek. Montasje limtre og takplater
Grimstad bibliotek. Montasje limtre og takplater
Grimstad bibliotek. Montasje limtre og takplater
Limtremontasje. Scene. Ravnedalen
Rema 1000 Fagerholt
Sliten kranfører
Silobygg Elkem Carbon
Kveldsarbeid LundBørslid Montasje AS
Skibåsen 20 G
4636 Kristiansand

Telefon 905 58 848
E-post
H
er finner du oss

GoogleMaps